Garantiniai Įsipareigojimai. Priežiūros ir Remonto Taisyklės

Garantiniai įsipareigojimai taikomi iš UAB ,,Arvitra Baltic” Lietuvoje pirktiems prietaisams (įrangai), naudojamiems pagal paskirtį ir laikantis visų eksploatavimo taisyklių.

 • Mūsų įmonė įsipareigoja nemokamai šalinti gamyklos, medžiagų ir kt. defektus, , keisdama sugedusias dalis, mazgus ir pan.
 • Defektų šalinimas atliekamas pagal Gamintojo Serviso dokumentacijos (,,Servis Manual”) rekomendacijas ir mūsų įmonės vidaus taisykles.
 • Šie Garantiniai įsipareigojimai neapriboja Pirkėjo, kaip vartotojo, teisių, o tik konkretizuoja taisymo sąlygas.
 • Garantiniai įsipareigojimai, išvardinti 1 punkte, negalioja,jeigu: –
  įrenginys (prietaisas) buvo naudojamas ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimosi instrukcijoje nurodytų reikalavimų;
  – buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad įrenginį (prietaisą) bandyta atidaryti ir pan.;
  – įrenginys (prietaisas) buvo neteisingai prijungtas prie maitinimo šaltinio ar sugedo dėl pernelyg aukštos maitinimo įtampos, gavo elektros impulsą atliekant elektros montavimo darbus pastotėse, paskirstymo įrenginiuose ar kt., buvo jungiamas į neatitinkantį jo parametrų elektros tinklą;
  – prietaiso (įrenginio) viduje rasta vabzdžių, nešvarumų, pašalinių daiktų ir pan.;
  – prietaisas (įrenginys) yra su akivaizdžiais mechaniniais pažeidimais arba su vidiniais (išoriniais) korpuso, apdailos elementų pakeitimais (pažeidimais);
  – įrenginys (prietaisas) sugedo stichinės nelaimės metu, pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens ar kitų stichinių poveikių, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan. arba jo gedimas įvyko dėl Pirkėjo tyčinės ar netyčinės kaltės;
  – gedimo priežastis — nefiltruoto vandens naudojimas, prietaiso apkalkėjimas (nešvarumas) arba jeigu prietaiso gedimas įvyko dėl jo atskirų dalių (mazgų) užterštumo ar apkalkėjimo;
  – įrenginys (prietaisas) eksploatuojamas netinkamomis sąlygomis: pvz., patalpoje, kurioje eksploatuojama, buvo per žema/per aukšta temperatūra. (Gamintojų reikalaujamos eksploatavimo sąlygos: temperatūra – + 10°C –  +30°C, drėgmė – ne daugiau 60%).
 • Garantiniai įsipareigojimai, įvardinti 1 punkte, netaikomi gaminio priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ar jei jos natūraliai nusidėvi prietaiso eksploatavimo metu: apdailos detalėms, lemputėms, indams, peiliukams, tinkleliams, dirželiams, siurblių žarnoms, šepečiams, filtrams, rankenoms, lentynoms, konteineriams ir pan.
 • Garantinis remontas atliekamas naudojant tik originalias Gamintojo atsargines detales. Taisymui priimamas tik visiškai sukomplektuotas įrenginys (prietaisas), kartu pateikiamas užpildytas garantinis talonas arba pirkimo dokumento (pvz., PVM sąskaitos-faktūros) kopija. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jei minėti dokumentai nepateikti arba juose pateikta neišsami, neįskaitoma, ištaisyta informacija.
 • Garantinis laikotarpis – 12 mėnesių. Įrangos pardavimo metu garantijos laikas gali būti derinamas su klientu ir pratęsiamas iki 5 metų (yra papildomų sąlygų).
 • Remontas gali būti atidėtas (neatliktas), jei būtų uždrausta importuoti kurias nors atsargines dalis, mazgus ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių.
 • Atliekant prietaiso profi1aktiką, reikalingą įprastam įrenginio veikimui užtikrinti ar kai šalinamos kalkės iš apkalkėjusių prietaiso ertmių (ir kitais panašiais atvejais), – garantinio remonto sąlygos netaikomos. Šios paslaugos apmokestinamos pagal galiojantį Serviso tarnybos paslaugų tarifą, kurį visada galite sužinoti paskambinę ar užėję į mūsų biurą. Išlaidas dėl be reikalo iškviesto meistro apmoka Pirkėjas pagal mūsų įmonės kainininkus.
 • Įrenginį (prietaisą), kurio svoris neviršija 20 kg, Pirkėjas pristato Pardavėjui ir atsiima iš jo savo sąskaita. Didesnės masės (svorio) įrenginiai remontuojami Pirkėjo objekte.
 • Įmonė, atlikusi nemokamą garantinį aptarnavimą, neprivalo išduoti papildomų pažymų, aktų ar kt.

Jeigu dėl kokios nors priežasties Jūs likote nepatenkinti mūsų įrangos, baldų arba paslaugų kokybe (arba iš viso negavote žadėtų paslaugų), jei turite kokių nors pageidavimų ir patarimų, prašome mums pranešti. Nuoširdžai Jūsų, UAB „Arvitra Baltic“

Susisiekite su mumis: Jums pageidaujant, mūsų įmonės darbuotojai suteiks išsamesnę informaciją…

Dėkojame, kad Jūs įsigijote mūsų importuojamą ar gaminamą įrangą (prietaisą).

Tikimės, kad ši įranga pateisins Jūsų viltis ir lūkesčius. Jeigu įsigytą įrenginį prireiktų taisyti, prašome užpildyti UŽSAKYMO FORMA GEDIMUI PAŠALINTI  arba kreiptis į mūsų įmonę žemiau nurodytais Vilniaus tel.: (5) 278 8877; (5) 210 2227.

Norėdami išvengti nesusipratimų, prašome įdėmiai susipažinti su Jums pateiktomis įrangos vartojimo instrukcijomis ir mūsų garantiniais įsipareigojimais.

Susisiekite:Email this to someoneShare on Facebook